Bezpieczny system elektroenergetyczny a inwestycje prosumenckie i spółdzielcze

W dniach 22-23 stycznia 2024 r. nasi eksperci uczestniczyli w wyjeździe studyjnym (Czechy) poświęconym możliwości efektywnego współistnienia rozproszonych źródeł OZE i pracy systemu elektroenergetycznego.

Główną konkluzją ekspertów była tzw. "AUTOKONSUMPCJA" energetyczna - taka praca źródeł OZE, aby lokalnie zabezpieczać potrzeby energetyczne,. W przypadku prosumentów - maksymalizacja autokonsumpcji, m.in. dzięki inteligentnym systemom zarządzania, które stanowić powinny element konieczny nie tylko w zakresie zrozumienia OZE, ale też efektywności energetycznej budynków. Efektywność energetyczna po pierwsze jako program gospodarczy - to postulat Wiceprzewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego,  dr hab. inż. Arkadiusza Węglarza.


prof. Arkadiusz Węglarz - fot. Politechnika Warszawska