Będziemy rozmawiać o neutralności klimatycznej i lokalnych OZE podczas POTATO POLAND 2021 - największego wydarzenia rolniczego w Polsce

Organizatorami Potato Poland 2021 i XXVIII Krajowych Dni Ziemniaka jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin oraz Polska Federacja Ziemniaka.

Wśród uczestników będą m.in.:

  • Anna Gembicka – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Krzysztof Drynda - Prezes, Polska Agencja Informacji i Handlu
  • Michał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR
  • Witold Boguta - Przewodniczący Fundusz Promocji Owoców i Warzyw
  • Włodzimierz Przewodowski - Dyrektor Oddziału Bonin, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
  • Tomasz Snażyk - Prezes Fundacji Startup Poland

Podczas targów odbywać się będą debaty eksperckie dotyczące zagadnień rolnictwa, rozwoju wsi oraz klimatu.

W bloku konferencyjnym pt.  „NEUTRALNOŚĆ KLIMATYCZNA” prelegentem będzie członek rady programowej stowarszyszenia dr inż. Grzegorz Maśloch - koordynator projektu realizowanego we współpracy z Europejską Fundacją Klimatyczną.

Podczas debaty poruszane będą aspekty jak:

  • Jakie działania muszą być wdrożone aby dojść do neutralności klimatycznej w rolnictwie i na obszarach wiejskich?
  • Jakie są główne kierunki i możliwości adaptacji polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich do zmian klimatu – rola lokalnych odnawialnych źródeł energii?

więcej