The 2nd Partners in Energy Transitions

Na zaproszenie Dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, członkowie Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego będą uczestniczyć w konferencji międzynarodowej

"The 2nd Partners in Energy Transitions"

19.07.2022 r.

Według raportu IRENA World Energy Transitions Outlook (WETO), ścieżka, która najprawdopodobniej zmniejszy emisje z produkcji energii w nadchodzącej dekadzie i wprowadzi świat na ścieżkę 1,5 stopnia, będzie zasilana energią odnawialną.

Jednak, aby zapewnić zrównoważoną, bezpieczną dla klimatu i odporną przyszłość, znaczne inwestycje muszą zostać skierowane do systemu energetycznego, w którym priorytetem są odnawialne źródła energii, elektryfikacja, efektywność energetyczna i powiązana infrastruktura, które to elementy są istotne w działaniach Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego.

Spotkanie „Partners in Energy Transitions”, zainicjowane przez Task Force Energy, Sustainability and Climate Change B20 (TF ESC B20) i MoFA, zostało pomyślnie podjęte 1 kwietnia 2022 r., w którym wzięło udział 160 przedstawicieli podmiotów gospodarczych, rządowych i pozarządowych instytucje. 

W tym kontekście The 2nd Partners in Energy Transitions, w połączeniu z wydarzeniem wstępnym IRENA-Indonesia G20 Energy Transition Investment Forum, jest przedstawiany jako kluczowy element strategii IRENA. The 2nd Partners in Energy Transitions ma na celu wspieranie członków IRENA i członków TF ESC B20 w celu wzmocnienia zdolności decydentów do stworzenia silnego otoczenia sprzyjającego inwestycjom w energię odnawialną oraz pomocy w przygotowaniu projektów OZE.