2019 Annual political dialogue – Platform for coal regions in transition

W dniu 25 listopada w Goerliz odbyło się kolejne spotkanie ekspertów i polityków zorganizowane przez Komisję Europejską dot. transfomacji regionów górniczych w ramach działań Coal Regions in Transition Platform.

Stronę rządową reprezentował Wiceminister Aktywów Państwowych Pan  Adam Gawęda, podkreśljąc, że przejście na gospodarkę niskoemisyjną powinno być przeprowadzone w sposób opłacalny zarówno pod kątem ekonomicznym i społecznym oraz musi być zapewniona elastyczności dla państw i regionów. 

W spotkaniach warsztatowych z udziałem organizacji eksperckich, władz regionów brał udział Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia, podkreślając wagę działań lokalnych i koniecznośc aktywnego włączenia strony społecznej w procesy dot. transformacji energetycznej.

Podczas dyskusji politycznych i eksperckich zastanawiano się  się nad postępami osiągniętymi w roku 2018 i kierunkami na przyszłość, w nowym kontekście europejskim. Ważnym elementem dyskusji była rola UE i regionów we wspieraniu i wdrażaniu sprawiedliwej transformacji oraz wskazanie na konkretnych przykładach jak w sposób trwały przyciągać inwestycje do regionów węglowych i zapewnianić optymalną współpracę transgraniczną. Na zakończenie uczestnicy  dialogu politycznego podpisali specjalną deklarację, która podkreśla konieczność kontynuacji i przyśpieszenia programu wsparcia dla regionów górniczych by ograniczyć emisyjność CO2, uzwględniać  specyfikę tych terenów a jednocześnie rozwijać tam nowe formy aktywności gospodarczej. Obecnie w UE jest 41 takich regionów, które uczestniczą w programie wsparcia.

fot. Stowarzyszenie na rzecz efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego