Krzysztof Żmijewski

prof. Krzysztof ŻmijewskiProf. Krzysztof Żmijewski (1949-2015) - założyciel Stowarzyszenia na rzecz efektywności, pomysłodawca i wieloletni przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia oraz firmy Procesy Inwestycyjne.

W latach 1991-1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Budownictwa. W latach 1993-1998 prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Od 1997 do 2000 roku reprezentant Polski w Komitecie SAVE II w Brukseli. W latach 1998-2001 prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Autor i współautor dwóch ustaw w obszarze energetyki: Ustawa o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i Ustawa o efektywności energetycznej. W latach 2009-2014 Sekretarz Generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji i Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. W 2010 powołany przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na członka Narodowej Rady Rozwoju. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski Polonia Restituta za wybitną służbę dla narodu w dziedzinie efektywności energetycznej. 

Od 2014 roku sekretarz generalny Społecznej Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju Energetyki przy Ministrze Gospodarki oraz przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej na Obszarach Wiejskich przy Ministrze Rolnictwa.