Aktualności

Data dodania: 2018-06-11

W ramach realizacji działań w obszarze poprawy efektywności polskiej gospodarki i rozwoju innowacyjności,

w imieniu ekspertów: prof. Andrzeja Zdybały, Michała Drozdka oraz Stowarzyszenia na rzecz Efektywności - ETA,

serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt.

 

Data dodania: 2018-06-05

W dniu 13 czerwca na zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia, prof. Wojciech Suchorzewski będzie brał udział w panelu eksperckim konferencji pt. "Priorytety wsparcia rozwoju transportu w polityce spójności po roku 2020".

Serdecznie zapraszamy do udziału

Data dodania: 2018-05-11

Jako Stowarzyszenie skupuające ekspertów, znajomych i przyjaciół śp prof. Krzysztofa Żmijewskiego, zostalismy zaproszeni do współpracy przy obchodach 50-cio lecia Klubu Turystycznego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej "Dreptak". Wyprawy organizowane przez KTW Dreptak były dla śp profesora  miejscem wyjątkowych muzycznych wędrówek, a wiersze które wtedy tworzył doskonale oddają klimat tamtych chwil.

Szanowni Państwo, Drodzy przyjaciele śp prof. Krzysztofa Żmijewskiego,

Data dodania: 2018-04-24

W dniu 20 kwietnia, Stowarzyszenie w ramach działań statutowych skierowało do Ministerstwa Energii opracowaną opinię dot.  przedmiotowego projektu Ustawy, wskazując na elementy, których rozwiązanie usprawni realizację zakładanych
w Ustawie celów.

opinia

 

 

Data dodania: 2018-03-30

Obowiązek udziału w procesie mają wszyscy właściciele istniejących jednostek fizycznych wytwórczych, których moc osiągalna brutto jest nie mniejsza niż 2 MW. 

Data dodania: 2018-03-28

W imieniu Zarządu oraz Członków Stowarzyszenia na rzecz Efektywności - ETA, zachęcamy  do zapoznania się i złożenia podpisu pod petycją pt. Poprzyj zieloną energię, oddychaj czystym powietrzem”

Data dodania: 2018-02-09

Stowarzyszenie na rzecz Efektywnoci - ETA zostało włączone do Projektu pt. "Standardy Polskiego Inteligentnego Miasta" koordynowanego przez:  

Projekt realizowany jest pod honorowym patronatem:

Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Energii.

Data dodania: 2017-11-16

power_ring.png

XIII Międzynarodowa Konferencja Power Ring 2017

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Data dodania: 2017-10-20

DEBATA

„Polski mix energetyczny”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 7 listopada 2017 r. g.11:00-13-30, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, sala 101, Al. Armii Ludowej 16

Data dodania: 2017-09-27

DEBATA

„Energetyka poligonem innowacyjności”

organizowana pod Patronatem Ministra Energii, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej oraz Przewodniczącego Krajowego Sekretariatu NSZZ „Solidarność”

Warszawa, 12  października 2017 r. Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej, sala 101, Al. Armii Ludowej 16

Strony