Priorytety wsparcia rozwoju transportu w polityce spójności po roku 2020

W dniu 13 czerwca na zaproszenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia, prof. Wojciech Suchorzewski będzie brał udział w panelu eksperckim konferencji pt. "Priorytety wsparcia rozwoju transportu w polityce spójności po roku 2020".

Serdecznie zapraszamy do udziału

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/przyszlosc-kierunkow-rozwoju-polityki-transportowej-priorytety-wsparcia-z-polityki-spojnoscithe-priorities-of-the-future-transport-policies-shaping-the-cohesion-policy-support/